Η ιατροδικαστική Επιστήμη & Τέχνη (του Δρ. Ορφέα Περίδη)

Για εμένα η -σύγχρονη- Ιατροδικαστική Επιστήμη & Τέχνη με την ιατρική νομολογία και την νομική ιατρική δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Είναι πάθος και τρόπος ζωής. Η αποστολή της εταιρείας οριοθετεί το πλαίσιο στο οποίο βασίζονται οι αποφάσεις και οι πράξεις μου. Τις κύριες αξίες μου συμμερίζεται κάθε πελάτης της αλλά και κάθε επιστημονικός συνεργάτης της εταιρείας…